დაცვის უფლება

დაცვის უფლება
• უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი გარანტია, რომელიც ეჭვმიტანილს (და პროცესის სხვა სუბიექტებსაც) აქვს, ეს არის დაცვის უფლება. დაცვის უფლება, ანუ დამცველის ყოლის, ადვოკატის მომსახურებით სარგებლობის უფლება საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლით გარანტირებული უფლებაა. დაცვის უფლება, გარდა ქვეყნის შიდა ნორმატული აქტებისა საერთაშორისო ხელშეკრულებებითაც დადგენილი და გარანტირებული ფუნდამენტური უფლებაა.
Source: შეწყალების გამოყენების წესი და თავისებურებანი / (მოამზადა თეა გადრანმა). ეჭვმიტანილის და ბრალდებულის ძირითადი უფლებები სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების დროს / (მოამზადა არჩილ ჩოფიკაშვილმა) ; ორგანიზაცია "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" - [თბ.], 2005,
• კონსტიტუციით გარანტირებული ადამიანის პირადი ხასიათის უფლება, დაიცვას საკუთარი უფლებები, თავისუფლებები და კანონიერი ინტერესები კანონსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან.
Source: ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა მოზარდებისათვის [ქართ. და რუს. ენ / სარედ. ჯგუფი: ლალი გზირიშვილი, თამარ დემეტრაშვილი, მერაბ ბასილაია და სხვ.] - თბ. : ფონდი Alpe, 2005.

Georgian encyclopedia. 2013.

Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "დაცვის უფლება" в других словарях:

  • პარტიებისა და ბლოკების საარჩევნო უფლება — საქართველოს პარლამენტში არჩევნებში მონაწილეობისა და პარლამენტის წევრობის კანდიდატთა დასახელების უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ პარტიას, რომლის ინიციატივაც დადასტურებულია 50. 000 ამომრჩევლის ხელმოწერით მაინც ან, რომელსაც ჰყავს… …   Georgian encyclopedia

  • ადამიანის ეკოლოგიური უფლება — ერთ ერთი მოსაზრების მიხედვით ადამიანის უფლებების არსებულ სიას უნდა დაემატოს ადამიანის ეკოლოგიური უფლება. მაგ. 1994 წლის ადამიანის უფლებების და გარემოს შესახებ დეკლარაციის პროექტი აცხადებს: „ყველა პიროვნებას აქვს უფლება უსაფრთხო, ჯანმრთელ და… …   Georgian encyclopedia

  • ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია — • მიღებულ იქნა 1950 წლის 4 ნოემბერს რომში და მისი მიზანია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიერ განსაზღვრული უფლებების სისრულეში მოყვანა Source: ბებერაშვილი ზურაბ გზა უფლებებისაკენ : [სახელმძღვ. ზოგადსაგანმ. სკოლის მე 8 კლ.] / ავტ.:… …   Georgian encyclopedia

  • ევროპის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია — წარმოადგენს ევროპის საბჭოს ერთ ერთ უმნიშვნელოვანეს მიღწევას. თავისი მნიშვნელობით ეს უპრეცედენტო დოკუმენტი, მიღებული 1950 წელს, 1953 წელს შევიდა ძალაში. კონვენცია ითვალისწინებს ყველა მოქალაქის ადამიანის განუყოფელ უფლებებსა და თავისუფლებებს და… …   Georgian encyclopedia

  • თავისუფალი არჩევნების უფლება — ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია ასახავს დემოკრატიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელ აუცილებელ ღირებულებებს. 1 ლი დამატებითი ოქმის მე 3 მუხლი ითვალისწინებს თავისუფალი არჩევნების უფლებას, კერძოდ: ,,მაღალი ხელშემკვრელი მხარეეები… …   Georgian encyclopedia

  • ადამიანის უფლებები — • მორალური უფლებამოსილება, რომელიც მსოფლიოს ყველა ინდივიდს გააჩნია უბრალოდ იმ ფაქტის გამო, რომ ის არის ადამიანი. ჩვენი უფლებების მოთხოვნის დროს ჩვენ მივმართავთ საკუთარ მთავრობას მორალური პოზიციიდან: თქვენ არ გაქვთ ამის გაკეთების უფლება, რადგანაც… …   Georgian encyclopedia

  • სამოქალაქო უფლებები — • პირველი თაობის უფლებები. დღეისათვის სამოქალაქო უფლებები დეტალურად არის აღწერილი საერთაშორისო პაქტში სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ და ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპის კონვენციაში. ტრადიციულად, ეს უფლებები ითვლება… …   Georgian encyclopedia

  • ევროპის სოციალური ქარტია — • მიღებულ იქნა 1961 წ. ევროპის საბჭოს მიერ და მას დაემატა სამი ოქმი 1988, 1991 და 1995 წწ. ქარტია და მისი 1988 წ. ოქმი უზრუნველყოფს უფლებების მთელ სპექტრს, რომელიც შეგვიძლია დავყოთ ორ კატეგორიად: ▪ სამუშაო პირობები, რომელიც მოიცავს ძალდატანებითი… …   Georgian encyclopedia

  • ადამიანის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები — ეს უფლებებია: სოციალური დაცვის უფლება; მუშაობის უფლება; განათლების უფლება; და საზოგადოების კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება. Source: ადამიანის უფლებები და მათი დაცვა საერთაშორისო კანონმდებლობით : [ბუკლეტი პოლიციის თანამშრომელთათვის /… …   Georgian encyclopedia

  • ეროვნული, ანუ აქტიური პერსონალობის პრინციპი — (Heimatsprinzip oder aktives Personalitätatsprinzip, Subditions und Subjections oder strafrechtliches Nationalitätsprinzip). ეს პრინციპი გულისხმობს დებულებას, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრული ქვეყნის მოქალაქემ ჩადენილი დანაშაულისათვის ყველა… …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»